Eksternal servikal kök rezorpsiyonlarının farklı endodontik tedavi yaklaşımları: 4 olgu sunumu


Creative Commons License

Koşar T.

Erciyes Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, Kayseri, Turkey, 26 - 29 February 2020, pp.437-443

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Kayseri
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.437-443

Abstract

Amaç: Eksternal servikal rezorpsiyon (ESR) odontoklastik aktivite sonucu dişin sert doku kaybı olarak tanımlanır. ESR tedavisindeki amaç rezorptif defektin kaldırılması ve alanın biyouyumlu bir materyal ile kapatılmasıdır. Bu olgu serisinde ESR’ların farklı tedavi yaklaşımlarının sunulması amaçlanmıştır. Olgu Sunumu: Olgu 1: 17 yaşında kadın hasta 21 nolu dişinin dişetindeki renk değişikliği şikayetiyle kliniğimize başvurdu. Yapılan muayene sonucu 21 nolu dişinde idiopatik sınıf 2 ESR tespit edildi. Rezorptif alanın küretajı sonrası pulpa perforasyonu oluşmadığı için indirek kuafaj yapıldı. Olgu 2: Travma geçmişi olan 30 yaşında kadın hasta üst ön bölge dişlerindeki ağrı şikayetiyle kliniğimize geldi. Klinik ve radyografik muayene sonucu 11 nolu dişte sınıf 3, 21 nolu dişte sınıf 4 ESR teşhis edildi. 11 nolu dişe flep cerrahisi ile birlikte rezorptif alanın tamiri ve kök kanal tedavisi, 21 nolu dişe de çekim yapıldı. Olgu 3: 45 yaşında erkek hasta 37 nolu dişindeki çiğnemede ağrı şikayetiyle kliniğimize geldi. Radyografik muayene sonucu gömülü 38 nolu dişin basıncı nedeniyle 37 nolu dişte sınıf 3 ESR teşhis edildi. İnternal yaklaşımla rezorptif alanın tamiri ve kök kanal tedavisi yapıldı. Olgu 4: Rutin muayene için kliniğimize başvuran 49 yaşında erkek hastanın 45 nolu dişinde rezorpsiyondan şüphelenildi ve konik ışınlı bilgisayarlı tomografi görüntülerine göre ilgili dişin restore edilemeyeceği düşünülerek sınıf 4 ESR’lu dişin çekimine karar verildi. Sonuç: ESR tedavisi rezorpsiyon tipinin doğasına ve ulaşılabilirliğine bağlıdır. Bu rezorptif defektin ilerleme derecesine göre defektin dış onarımı/kök kanal tedavisi, iç onarım ve kök kanal tedavisi, kasıtlı reimplantasyon ve tedavi edilemeyen dişlerde periyodik takip veya çekim gibi tedavi yöntemleri uygulanabilir.

Anahtar Kelimeler: Eksternal servikal rezorpsiyon, konik ışınlı bilgisayarlı tomografi, kök kanal tedavisi, kök rezorpsiyonu