Aydınlanmanın Sonucu Olarak İklim Değişikliği


Onur F.

in: Zamanın İzleri: İklim Değişikliği, Prof. Dr. Mehmet Alaaddin YALÇINKAYA,Doç. Dr. Badegül CAN EMİR,Doç. Dr. Serkan DEMİREL, Editor, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, Trabzon, pp.93-107, 2022

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları
  • City: Trabzon
  • Page Numbers: pp.93-107
  • Editors: Prof. Dr. Mehmet Alaaddin YALÇINKAYA,Doç. Dr. Badegül CAN EMİR,Doç. Dr. Serkan DEMİREL, Editor
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

It is no longer a secret that global warming and the climate change as a consequence of it are taking place. The impact of human beings on climate change is also no longer a controversial issue. While the practical problem manifests itself as finding ways of how to minimize the human impact in question, a theoretical problem should also be adressed: What intellectual reality has invented the man who has the potential to harm the world he lives in? What kind of perspective has pushed humans to a position that will determine the fate of the world? One way to answer these questions is to look at the philosophical codes of contemporary man. The first place to search for this is probably the Age of Enlightenment. The Enlightenment thought, which emphasized the reason as the sole authority in determining human behavior and declared the full independence of the reason, made man the tamer of nature. But nature has shown that it will not bow to man as he pleases. Thus, man came to a critical crossroads. For the path that does not lead to disaster, it is essential to look at how Enlightenment reason develops the human-against-nature attitude in order to learn how to transform it into human-in-nature attitude. The correction of the Enlightenment reason is through directing that reason to itself.

Küresel ısınmanın ve bunun sonucunda iklim değişikliğinin gerçekleşmekte olduğu artık bir sır değil. İnsanoğlunun iklim değişikliğine etkisi ise tartışmalı bir konu olmaktan çıkmış durumda. Pratik sorun söz konusu insani etkinin nasıl minimize edileceğinin yollarının bulunması şeklinde kendini gösterirken teorik bir soruna da önemle eğilmek gerekiyor: Hangi düşünsel gerçeklik yaşadığı dünyaya zarar verme potansiyeline sahip insanı icat etti? Nasıl bir perspektif insanı dünyanın kaderini belirleyecek bir pozisyona itmiştir? Bu sorulara cevap vermenin bir yolu çağdaş insanın doğumunun felsefi kodlarına bakmaktan geçmektedir. Bunun için de incelenecek ilk yer muhtemelen Aydınlanma çağıdır. İnsan davranışını belirlemede tek otorite olarak aklı öne çıkaran, aklın tam bağımsızlığını deklare eden Aydınlanma düşüncesi insanı doğanın terbiyecisi haline getirdi. Ancak doğa insana boyun eğmeyeceğini gösterdi. Böylece insan kritik bir yol ayrımına geldi. Felakete götürmeyen yol için Aydınlanmacı aklın doğaya-karşı-insan tavrını nasıl geliştirdiğine bakmak onu doğa-içinde-insana nasıl dönüştüreceğini öğrenmesi açısından elzemdir. Aydınlanmacı aklın ıslahı o aklı kendisine yöneltmesinden geçmektedir.