İşletmelerde Uygulanan Toplam Kalite Yönetimi Çalışmalarının Çalışan Performansı Üzerine Etkileri


AYDIN A., ÜÇÜNCÜ K., Taşdemir T.

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ, vol.3, no.5, pp.41-62, 2010 (Peer-Reviewed Journal)