Kamusal Açık Mekânların Kalitesi ve Sosyal Etkileşim Üzerindeki Etkileri


Alpak E. M., Düzenli T., Yılmaz S.

TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF HISTORY CULTURE AND ART RESEARCH, vol.7, no.2, 2018 (Peer-Reviewed Journal)