Çevresel Güvenlik Kapsamında Su


Süremlioğlu Parlar D., ASLANTÜRK O.

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, pp.69-86, 2014 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2014
  • Title of Journal : KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
  • Page Numbers: pp.69-86

Abstract

Concept of security that is prominent as military within realist scope in international relations has extended with regard to content and scope especially after the post-cold war era and has taken nonmilitary new components under its umbrella. Environmental problems getting through to severe damage have created the concept of environmental security. One of the most important area covered by environmental security is water resources. In our era, water that is indispensable for life has become global issue because of numerous factor such as scarcity, global warming, etc. Furthermore, the increasing water issues day by day made it compulsory to tackle the water issue as a strategic factor within the context of security. It is seen that instead of serving the purpose of peace the water that is vital for the humanity is the cause of instability particularly in some special regions in our day and tensions increased by water resources have created the concept of “water wars”.

Uluslararası ilişkilerde realist çerçevede daha çok askeri yönüyle öne çıkan güvenlik kavramı, özellikle Soğuk Savaş sonrası dönemde içerik ve kapsam açısından genişlemiş; askeri olmayan yeni unsurları şemsiyesi altına almıştır. Bu unsurlardan birini oluşturan çevresel sorunların ulaştığı ciddi boyut çevresel güvenlik kavramını ortaya çıkarmıştır. Çevresel güvenlik kapsamına giren önemli konulardan birini su kaynakları oluşturmaktadır. Yaşam için vazgeçilmez bir kaynak olan su artık günümüzde, kıtlık, küresel ısınma gibi arttırılması mümkün birçok etmene bağlı olarak küresel bir sorun haline gelmiş; su sorunlarının her gün biraz daha artması suyun stratejik bir unsur olarak güvenlik kapsamında daha fazla ele alınmasını zorunlu kılmıştır. Hayati suyun barışa hizmet etmek yerine günümüzde özellikle kimi bölgelerde istikrarsızlık kaynağı olduğu; suyun yarattığı gerginliklerin “su savaşları” olgusunu ortaya çıkardığı görülmektedir.