Hadîkatü’l-Fünûn’un Teşbih Kısmının Enîsü’l-Uşşâk ve Miftâhu’t-Teşbîhle Karşılaştırılması


UYSAL BOZASLAN S.

Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi, no.17, pp.135-146, 2015 (Peer-Reviewed Journal)