Süreç odaklı değerlendirmede kullanılabilecek bir analitik rubriğin geliştirilmesi: Yaşamımızdaki elektrik ünitesi örneği


ŞENEL ÇORUHLU T., ÇEPNİ S., YILDIRIM N., ER NAS S.

Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.2, no.2, pp.1-14, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The aim of this study was to devolop an analitic rubric and to give information about the therocial progress steps of an analitic rubric should be used at science and technology laboratories for the purpose of observing and assesment students performance of scientific progress skills. For this purpose „Circuit in Our Life? units was selected. In this unit the target which is „To notice with experiments that an electric bulb?s bright changes with conductor lengths, crosscuts and types in an electric circuit? was selected for the analitic rubric which gives opportinites to assess science progress skills by focusing on progress. Sub-areas used in analitic rubric for assesment of student performance were explain openly. Three rating scales were used to assess of students performances in the analitic rubric. The meaning of the each criteria was explained more detail. It is believed that the results of this study will contribute to science and technology teachers preparing and using analitic rubrics in their science lessons.

Bu çalışmada fen ve teknoloji laboratuarlarında öğrencilerin sergilemesi gereken bilimsel süreç becerilerinden öğrenci performanslarını gözlemlemek ve değerlendirmek amacıyla öğretmenlerin kullanabilecekleri bir analitik rubriğin teorik gelişim basamakları geliştirilmiş ve bir örnek üzerinde uygulanmıştır. Çalışmada doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Rubriğin uygulanması için, Yaşamımızdaki Elektrik ünitesi seçilmiştir. Bu ünite içerisinde öğrencilerin bilimsel süreç becerilerinin süreç odaklı değerlendirilmesine imkân sağlayan analitik rubrik için “Bir elektrik devresindeki ampulün parlaklığının, devredeki iletkenin uzunluğu, kesiti ve cinsinin değiştirilmesiyle değişebileceğini deneyerek fark eder” kazanımı seçilmiştir. Hazırlanmış olan analitik rubrikte öğrenci performanslarının hangi alanlarda değerlendirilebileceği açık bir şekilde ifade edilmiştir. Amaca uygun olarak hazırlanan analitik rubrik de öğrenci performansını değerlendirmek için 3?lü derecelendirme ölçeği kullanılmıştır. Ölçekte kullanılan kriterlerin ne anlamlar ifade ettikleri ayrı ayrı her bir kriter için yazılmıştır. Bu çalışmanın fen ve teknoloji dersi öğretmenlerine analitik rubrik hazırlama ve derslerinde kullanma konusunda bilgi ve deneyim kazandıracağına inanılmaktadır.