Bölgeselleşme ve Ticaret Akımları: Literatür Incelemesi


GENÇ M. C., BERBER M.

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.22, pp.84-110, 2011 (Peer-Reviewed Journal)