Pirahmet (Gümüşhane) yöresindeki Geç Kretase yaşlı kırıntılı çökellerin organik jeokimyasal özellikleri


Saydam Eker Ç., KORKMAZ S.

Gümüşhane ve Yöresinin Kalkınması Semp., vol.., pp.356-364, 2002 (Peer-Reviewed Journal)