Kuyumculuk Sektörünün Porter ın Beş Güç Modeli İle Rekabetçilik Analizi Trabzon İli Örneği


Akmermer B., Ayyıldız H.

KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Dergisi, no.11, pp.47-68, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmada Trabzon’un köklü sektörlerinden biri olan kuyumculuk sektörünün rekabetçilik gücü değerlendirilerek bu gücün sürdürülmesine yönelik stratejik önerilerin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Trabzon ili içinde kuyumculuk sektöründe özellikle Trabzon ili ile özdeşleşmiş kuyumculuk ürünlerinin üretimini ve satışını gerçekleştiren 22 işletme üzerinde Michael Porter tarafından geliştirilen “Beş Güç Analizi” yaklaşımı kullanılarak, bu beş gücün sektörün rekabet gücü üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Yapılan araştırma sonucunda özellikle sektöre yeni giren firmaların yarattığı tehdidin sektörün rekabet gücünü olumsuz etkilediği ve düşürdüğü gözlemlenmiştir. Yine sektör içinde bulunan firmaların kendi aralarında yaşadığı rekabet ve alıcıların sektördeki hakimiyet derecesi sektörün rekabet gücünü azaltan etkenlerden diğer ikisi olarak ortaya çıkmıştır. Tedarikçilerin hakimiyet gücünün ve ikame ürün varlığının sektörün rekabet gücünü arttıran iki önemli etken olarak ortaya çıkması analizin bir diğer önemli sonucudur.