AİLE PLANLAMASI YÖNTEMİ OLARAK RAHİM İÇİ ARAÇ RIA VE ORAL KONTRASEPTİF OKS KULLANAN KADINLAR ARASINDA VAJİNAL YIKAMA VE GENİTOÜRİNER ENFEKSİYON İLİŞKİSİ


DEMİRBAĞ B. C., ÇAN G., köksal i., KAYA S.

gümüşhane üniversitesi sağlık bilimleri dergisi, vol.5, no.3, pp.80-89, 2016 (Peer-Reviewed Journal)