Yükselen Piyasa Ekonomilerinde Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve İhracat İlişkisi: Panel Veri Eşbütünleşme Analizleri (1996-2014)


DOĞANAY M. A., DEĞER M. K.

Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.7, no.2, pp.1-18, 2017 (Peer-Reviewed Journal)