Psikolojik doğum sırasının psikolojik sağlamlığın yordanmasındaki rolünün incelenmesi


OKTAN V., ODACI H., Berber Çelik Ç.

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.14, pp.140-152, 2014 (Peer-Reviewed Journal)