Kentsel Kamusal Mekanlarda Mimari Kentsel Biçimlenme ve Güvenli Ortam Sunumu Architectural Urban Formation And Safe Environment Presentation In Urban Public Spaces 7th International Symposium on Children at Risk and in Need of Protection Urban Security and Juvenile Delinquency


ÇEVİK S., OKKALI İ. C.

7. Uluslararası Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu: Kentsel Güvenlik ve Çocuk Suçluluğu SAMER( Polis Akademisi Suç Araştırmaları ve Kriminoloji Araştırma Merkezi), Antalya, Turkey, 11 - 13 December 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes