The Ali Şükrü Bey Murder on British Newspapers


Üçüncü U.

The Journal of Academic Social Science Studies, vol.2, pp.337-348, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.9761/jasss8087
  • Journal Name: The Journal of Academic Social Science Studies
  • Journal Indexes: CAB Abstracts, EBSCO Education Source, Linguistic Bibliography, MLA - Modern Language Association Database, Directory of Open Access Journals, Index Copernicus, Sobiad Atıf Dizini
  • Page Numbers: pp.337-348
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Ali Şükrü Bey is one of the important figures in the last years of the
Ottoman Empire and during the years of the Turkish National

Struggle. He became one of the leaders of the opposition in the First

Term the Grand National Assembly of Turkey of whi
ch he participated
as Trabzon Deputy. However, he was killed in Ankara while he was

performing this duty. His killing caused great repercussions in Turkey.

The reflections of his killing were also seen in foreign countries. This

murder was followed by Ali
Şükrü Bey’s murder in the United
Kingdom (UK), one of the most important global powers of the period.

British newspapers transferred the process to their public opinion with

its different news and its comments.
There were several reasons for
this interest
of British newspapers.
This study examines the effects of Ali Şükrü Bey Murder on British

public opinion according to British newspapers:
The Northern Whig and
Belfast Post, Northern Daily Mail,
The Yorkshire Post, The Cıtizen, Aberden
Press and Journal
, Western Daily Press, The Evening News, The Aberden
Daily Journal,
The Western Morning News and Mercury, The Derry
Journal, Derby Daily Telegraph
, Sheffield Independent, The Scotsman,
Western Daily Press, The Evening News and The Echo.
The reflections of
the murder on Turkish sources such as
the newspapers, the official
minutes and memories of the period were also given. Thus, the process

could compare the effects in Turkey and UK.
This contributed to a
better understanding of Ali Şükrü Bey murder.

Ali Şükrü Bey, Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde ve Türk Mili
Mücadele yıllarında önemli şahsiyetlerden birisidir. Trabzon

Milletvekili olarak iştirak ettiği Birinci Dönem Türkiye Büyük Millet

Meclisi’nde de muhalefetin liderlerinden biri olmuştur. Faka
t bu
görevini yürütürken Ankara’da öldürülmüştür. Onun öldürülmesi

Türkiye’de büyük yankılara neden olmuştur.

Ali Şükrü Bey’in öldürülmesinin yansımaları yabancı ülkelerde de

görülmüştür. Devrin en önemli küresel güçlerinden biri olan

İngiltere
de de Ali Şükrü Bey cinayeti takip edilmiştir. İngiliz
gazeteleri süreci farklı haber ve yorumlarıyla İngiliz kamuoyuna

aktarmıştır.
İngiliz gazetelerinin bu ilgisinin değişik amilleri vardı.
Bu çalışmada İngiliz gazetelerinden
The Northern Whig and Belfast Post,
Northern Daily Mail,
The Yorkshire Post, The Cıtizen, Aberden Press and
Journal
, Western Daily Press, The Evening News, The Aberden Daily
Journal,
The Western Morning News and Mercury, The Derry Journal,
Derby Daily Telegraph
, Sheffield Independent, The Scotsman, Western Daily
Press, The Evening News
ve The Echo’ya göre Ali Şükrü Bey cinayetinin
İngiliz kamuoyundaki etkileri incelenmiştir. Çalışmada üstelik

cinayetin
devrin gazeteleri, resmi tutanakları ve hatıraları gibi Türk
kaynaklarındaki yansımaları
da verilmiştir. Böylece sürecin, Türkiye
ve İngiltere’deki etkilerinin karşılaştırılabilmesi sağlanmıştır.
Bu da
bugün halen tartışılan Ali Şükrü Bey cinayetinin daha iyi

anlaşılmasına katkı yapmıştır.