Kurumsal Yönetim ve Firma Performansı: İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi Kapsamındaki Firmalar Üzerinde Bir Uygulama


ER B., KARAMUSTAFA O., VARICI İ.

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KOSBED), vol.17, no.1, pp.101-120, 2009 (SCI-Expanded)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 17 Issue: 1
  • Publication Date: 2009
  • Journal Name: Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KOSBED)
  • Journal Indexes: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.101-120
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

The purpose of this research is introducing whether significant change appears in operating and financial performance than previous periods which was put into index extend of listed firms on corporate governance index come into being calculated from august 2008 in our country. For this purpose, firms’ performance realization relating prior to five quarter period in corporate governance index and after two quarter period is except corporate governance index was calculated in terms of eight different ration. Then, this performance realizations which was calculated, between differences was introduced by t test. As a result of research, significant differences were found at asset turnover, return of asset and profit capital ration performance indicator for previous and after index extend.

Bu çalışmanın amacı, ülkemizde Ağustos 2008 itibari ile hesaplanmaya başlanan kurumsal yönetim endeksinde işlem gören firmaların, endeks kapsamına girmeden önceki[1] dönemlere göre faaliyet ve finansal performanslarında anlamlı bir değişmenin ortaya çıkıp çıkmadığını ortaya koymaktır. Bu amaçla firmaların kurumsal yönetim endeksine girmeden önceki 5 çeyrek dönem ve kurumsal yönetim endeksine girdikten sonraki 2 çeyrek dönem sekiz ayrı oran açısından performans gerçekleşmeleri hesaplanmıştır. Daha sonra hesaplanan bu performans gerçekleşmeleri arasındaki farklılıklar t testi ile ortaya konulmuştur. Araştırma sonucunda, aktif devir hızı, aktif kârlılığı ve özsermaye kârlılığı performans göstergelerinde endeks kapsamı öncesi ve sonrası için anlamlı farklılıklar ortaya çıkmıştır.


Kurumsal Yönetim endeksine giriş tarihi olarak çalışma genelinde kurumsal yönetim endeksine girmek için yeterli kurumsal yönetim notunun alındığı tarih kastedilmiştir. Çünkü kurumsal İMKB kurumsal yönetim endeksinde işlem gören firma sayısı benzer çalışmaların yapıldığı ülkeler ile kıyaslandığında çok azdır. Bu firmaların yaklaşık %50’si kurumsal yönetim endeksinin hesaplanmaya başlandığı tarihten sonra endekse dahil olmuştur. İMKB kurumsal yönetim endeksinin Ağustos 2008 tarihi itibari ile hesaplanmaya başlandığı düşünüldüğünde, endekse giriş sonrası performans değişimlerinin görülebileceği yeterli faaliyet süresi yoktur. Bu nedenle performans değişimleri endekse giriş tarihine göre değil endekse giriş için gerekli kurumsal yönetimi notunun alındığı tarihe göre incelenmiştir.