Öğretmen Adaylarının Hacı Bektaş Veli ve Bektaşilikle İlgili Temel Bilgi ve Tutum Düzeyleri


YAZICI H.

Türk Kültürü Hacı ve Bektaş Veli Araştırma Dergisi, no.74, pp.110-123, 2014 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2014
  • Title of Journal : Türk Kültürü Hacı ve Bektaş Veli Araştırma Dergisi
  • Page Numbers: pp.110-123

Abstract

Haci Bektash Veli is one of the leading personalities of Turkish Sufism. The Bektashism,
of which he is the founder, is a belief system that was systematized around the ideas and
thoughts he set forth. Bektashism, which is defined with the features such as a positive stance
for human nature, having a strong and rich literature, giving prominence to tolerance and humor in relations, has left an important impression on social life and institutions. In this study,
the basic knowledge and attitude levels of teachers, who are among the most significant
transmitters of the national culture, about Haci BektashVeli and Bektashism have been investigated.The study has been carried out with 245 teacher candidates (female=162, male=83),who have graduated from faculty of education but have not been appointed as teacher yet. The data have been collected with control list and analyzed with descriptive statistical techniques.The results obtained from the study show that the basic knowledge levels of teachercandidates about Haci BektashVeli and Bektashism are limited. The revealed results showthat teacher candidates have read very few numbers of resources giving information aboutHaci Bektash Veli. It has been determined that teacher candidates are generally much moreaware of the themes of Bektashism such as human relations, humor and tolerance. These
results obtained from the study have been discussed in comparison with similar studies.
Hacı Bektaş Veli Türk sûfiliğinin en önemli şahsiyetlerinden biridir. Kurucusu olduğu
Bektaşilik, ortaya koyduğu görüş ve düşünceler etrafında sistemleşen bir tarikat anlayışıdır.
İnsan tabiatına olumlu bakış, güçlü ve zengin bir edebiyata sahip olma, ilişkilerde hoşgörü ve
mizahı ön plana çıkarma gibi özelliklerle tanımlanan Bektaşilik, toplum hayatı ve kurumları
üzerinde önemli etkiler bırakmıştır. Bu araştırmada milli kültürün en önemli aktarıcıları
arasında yer alan öğretmenlerin, Hacı Bektaş Veli ve Bektaşilik ile ilgili temel bilgi ve tutum
düzeyleri incelenmektedir. Çalışma öğrenimini eğitim fakültesinde tamamlamış ancak henüz
öğretmen olarak atanmamış 245 kişi (Kadın=162, Erkek=83) üzerinde gerçekleştirilmiştir.
Veriler kontrol listesi ile toplanmış ve tanımlayıcı istatistik teknikleriyle analiz edilmiştir.
Araştırmadan elde edilen sonuçlar, öğretmen adaylarının Hacı Bektaş Veli ve Bektaşilikle ilgili
temel bilgi düzeylerinin düşük olduğunu göstermektedir. Ortaya çıkan sonuçlar öğretmen
adayları arasında Hacı Bektaş Veli hakkında bilgi veren kaynakların az sayıda okunduğunu
göstermektedir. Öğretmen adaylarının Bektaşiliğin insan ilişkileri, mizah ve hoşgörü gibi
temalarından daha fazla haberdar oldukları saptanmıştır. Araştırmadan elde edilen bu sonuçlar
benzer araştırmalarla karşılaştırılarak tartışılmıştır.