Deneysel Akut Mezenter Iskemi Modelinde Plasma Vascular Adhezyon Protein -1 (VAP-1) Düzeyinin Tanısal Değerinin Araştırılması Ve Plasma I-FABP Düzeyi ile Karşılaştırılması


ŞAHİN A. , AYDIN ALTAY D. , DEMİR S. , YULUĞ E. , MENTEŞE A. , TATLI Ö. , ...Daha Fazla

9th ASIAN CONFERENCE ON EMERGENCY MEDICINE, 22 - 25 Kasım 2017