Yesili Hoca Ahmed Roman Üçlemesinde Kızılelma’dan İlay-ı Kelimetullah’a


Soydaş H.

SELCUK UNIVERSITESI TURKIYAT ARASTIRMALARI DERGISI-SELCUK UNIVERSITY JOURNAL OF STUDIES IN TURCOLOGY, no.46, pp.95-109, 2019 (ESCI)