ERNEST HEMINGWAY’xxĠN TÜRK KURTULUġ SAVAġI’NI KONU EDĠNENYAZINLARINDAKi OLUMSUZ DUYGULU DİL VE DUYGU İNFÜZYONU


TURGUT F.

Zamanın İzleri 2019, Prof. Dr. Temel ÖZTÜRKDoç. Dr. Bayram SEVĠNÇDr. Öğr. Üyesi Muzaffer UZUN, Editör, KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ YAYINLARI, Trabzon, ss.213-220, 2019

  • Basım Tarihi: 2019
  • Yayınevi: KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ YAYINLARI
  • Basıldığı Şehir: Trabzon
  • Sayfa Sayıları: ss.213-220
  • Editörler: Prof. Dr. Temel ÖZTÜRKDoç. Dr. Bayram SEVĠNÇDr. Öğr. Üyesi Muzaffer UZUN, Editör