1917 Yılı Ortalarında Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'ndan Çekilmesinin Sağlanması Teşebbüsü


Creative Commons License

KÖSE İ.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERGİSİ, vol.15, no.2, pp.1-13, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

While WWI was going on, at the beginning of 1917, declaration of war to Germany by USA was an inevitable case. In April USA declared war to Germany and Austrian Hungarian Empire yet it was for the interest of USA not to declare war to Ottomans and Bulgaria. The most important reasons made USA not to declare war to Ottoman State; were American institutions and activities of American missionaries in Ottoman Lands. Declaration of war will harm American interests. Despite this plan of American Government, in April 20 by the demand of Sublime Porte diplomatic relations of both countries ruptured. About one month after the interruption of diplomatic relations, it is planned to separate Ottomans from Germany and withdraw from the war. Henry Morgenthau, former USA ambassador to Istanbul was the banner bearer of this attempt. Zionist and British war plans and the intention to occupy Palestine made this attempt stubborn. At the end of the same year Palestine was occupied by Britain. Thus the first step for a Jewish State was taken. 

Dünya Savaşı devam ederken, 1917 yılının başından itibaren ABD’nin Almanya’ya savaş ilan etmesi kaçınılmaz hale gelmişti. Nisan ayı başında ABD, Almanya ve Avusturya Macaristan İmparatorluğu’na savaş ilan ederken Osmanlı Devleti ve Bulgaristan’a savaş ilan etmemeyi çıkarlarına uygun gördü. Osmanlı Devleti’ne savaş ilan edilmemesinin en önemli nedeni Osmanlı topraklarındaki Amerikan müesseseleri ile Amerikalı misyonerlerin faaliyetleriydi. Bir savaş ilanı kazançtan çok kayba neden olacaktı. Amerikan Hükümeti’nin bu planına karşın, 20 Nisan’da Babıâli’nin isteği ile iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler sonlandırıldı. Diplomatik ilişkilerin sonlandırılmasından yaklaşık bir ay sonra ABD’de Osmanlı Devleti’nin İtilaf Blok’undan ayrılarak savaştan çekilmesinin sağlanması gündeme geldi. Teşebbüsün öncülüğünü I. Dünya Savaşı’nın ilk iki yılında İstanbul’da büyükelçi olarak görev yapmış olan Henry Morgenthau üstlenmişti. Siyonistlerin ve İngiltere’nin savaş planları ile Filistin’i işgal niyetleri bu teşebbüsün başarılı olmasını engelledi ve aynı yılın sonunda İngiltere Filistin’i işgal ederek ileride kurulacak Yahudi Devleti için ilk adımı attı.