İSLAMKÖY GELENEKSEL KONUTLARI KİMLİK KARTLARININ OLUŞTURULMASI


Koç Altuntaş S., Ertaş Beşir Ş.

in: KÜLTÜREL MİRAS DEĞERİ, YEREL KİMLİĞİ ve KÖY PLANLAMASI & TASARIMI AÇISINDAN İSLAMKÖY'ÜN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ, Prof. Dr. Atila GÜL, Editor, Astana Yayınları, Ankara, pp.311-346, 2020

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Astana Yayınları
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.311-346
  • Editors: Prof. Dr. Atila GÜL, Editor
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Türkiye, tarihi yapı yönünden oldukça zengin bir coğrafyadır. Bu yapılar içerisinde geleneksel konutlar; gelecek kuşaklara aktarılan önemli dokular arasında yer almaktadır. Aynı zamanda yerel kimliği ve bu kimlik değerlerini tanımlayabilen fiziksel ve sosyal etmenleri barındırmaktadır. Bu bağlamda ele alınan Isparta ilinin Atabey ilçesine bağlı İslamköy; çalışma alanı olarak belirlenmiş, köy içerisinde yer alan tescilli, geleneksel konutlar ele alınmıştır. Bu doğrultuda; konut biçimlenmelerine ilişkin genel karakterlerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla veriler toplanmıştır. Toplanan veriler neticesinde; 43 adet tescilli konutun 32 tanesine girilebilmiş ve bu konutlar üzerinden incelemeler yapılmıştır. 

32 tescilli geleneksel konutun; yerel kimliğin belirlenebilmesi ve fiziksel etmenlerinin incelenebilmesi için kimlik kartları hazırlanmıştır. Sonuç olarak; İslamköy geleneksel konutlarına ait kimlik kartları; konut tipolojiisi, yerel kimlik unsurları ve fiziksel etmenlerin analiz edilebilmesi için bir altlık niteliği taşımaktadır.