Assessment of Factors Associated with Extraction Difficulty Level of Mandibular Wisdom Teeth


Creative Commons License

Yılmaz O., Tekin S. M., Sivrikaya E. C.

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, vol.43, no.2, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Giriş ve Amaç: Bu çalışmanın amacı alt çene yirmi yaş dişi çekim zorluk düzeyine etki eden faktörlerin değerlendirilmesidir.
Yöntem ve Gereçler: Alt çene yirmi yaş dişi çekimi yapılan hastaların demografik, klinik, radyolojik verilerinin ve anksiyete düzeyinin diş çekim zorluk düzeyine etkisi değerlendirildi. Yirmi yaş dişi çekim zorluğunun belirlenmesi için diş çekim süresi ve hekimin Vizüel Analog Skala (VAS, 0-100 mm) üzerinde yaptığı skorlama kullanılmıştır.
Bulgular: Çok değişkenli regresyon analizlerine göre ağız açıklığı miktarı (p<0.001), dişin ramus ile ilişkisi ve derinliği (p<0.001, p=0.032), kök sayısı (p=0.003), kök-mandibular kanal ilişkisi (p=0.008) ve anksiyete skorunun (p<0.001) çekim süresi üzerinde etkili olduğu belirlenmiştir. VAS çekim zorluğu skoru ile ağız açıklığı miktarı (p<0.001), dişin derinlik seviyesi (p<0.001), kök sayısı (p=0.042), kök-mandibular kanal ilişkisi (p<0.007) ve anksiyete skorunun (p<0.001) ilişkili olduğu belirlenmiştir.
Tartışma ve Sonuç: Birçok faktörün alt çene yirmi yaş dişlerinin çekim zorluk seviyesini etkilediği görülmesine rağmen ağız açıklığı miktarı, yirmi yaş dişinin ramus ile ilişkisi ve anksiyete düzeyinin çekim süresine daha fazla etkili olduğu, VAS çekim zorluğu skoruna ise ağız açıklığı miktarı, dişin derinlik seviyesi ve anksiyete düzeyinin daha fazla etkili olduğu görülmektedir.