Hastanemizde izole edilen karbapenem dirençli Acinetobacter baumannii suşlarında oksasilinaz genlerinin ve suşlar arasındaki genetik yakınlığın araştırılması


SARI B., BARAN I., AKSU N., KURŞUN Ş., MUMCUOĞLU İ.

2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 10 - 13 November 2013

  • Publication Type: Conference Paper
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Karadeniz Technical University Affiliated: No