Hastanemizde izole edilen karbapenem dirençli Acinetobacter baumannii suşlarında oksasilinaz genlerinin ve suşlar arasındaki genetik yakınlığın araştırılması


SARI B., BARAN I. , AKSU N., KURŞUN Ş., MUMCUOĞLU İ.

2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 10 - 13 November 2013

  • Publication Type: Conference Paper
  • City: Antalya
  • Country: Turkey