Investigation of inhibitor activity on newly synthesized Novel trisubstitue 1,2,4triazole compounds on AChE


KOLCUOĞLU Y. , GÜLTEKİN E., BEKİRCAN O. , ŞİRİN Y.

1. Ebat Congress, 27 - 30 Ekim 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri