İSLAMİ PERSPEKTİFTEN ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİNE BİR BAKIŞ


MURAT G., DURSUN S., ŞEN M.

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.30, no.5, pp.1031-1046, 2016 (Peer-Reviewed Journal)