Komplike Olmayan Kron Kırığının Kompozit Rezin İle Restorasyonu: Olgu Sunumu


Creative Commons License

Çağlar M., Bulut Eyüboğlu G., Coşkun E. G.

Restoratif Dişhekimliği Derneği 24.Uluslararası Bilimsel Kongresi, Eskişehir, Turkey, 8 - 09 December 2023, pp.242-243

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Eskişehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.242-243
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Komplike Olmayan Kron Kırığının Kompozit Rezin İle Restorasyonu: Olgu Sunumu Mürüvvet Çağlar, Güneş Bulut Eyüboğlu, Elif Gül Coşkun Karadeniz Teknik Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Trabzon, Türkiye Giriş ve Amaç: Ön bölge kron kırıkları, daimî dentisyonda en sık görülen akut diş travma şekli olmakla birlikte bu travmalar çoğunlukla maksiller kesici dişlerde görülüp estetik ve fonksiyonel problemlere neden olmaktadır. Bu olgu raporunda komplike olmayan kron kırığı görülen 22 numaralı dişin direk kompozit rezin ile restorasyonu sunulmaktadır. Olgu Sunumu: 20 yaşında erkek hasta üst anterior 22 nolu dişinde travmaya bağlı kırık şikayetiyle kliniğimize başvurdu. Yapılan klinik ve radyografik muayenede 22 nolu dişte komplike olmayan kron kırığı olduğu ve dişin vital olduğu tespit edildi. 22 nolu dişin direk kompozit rezin ile restore edilmesine karar verildi. Kırık restorasyonu için silikon anahtar hazırlandı. 30 sn süreyle, %37’lik fosforik asit (K-Etchant Syringe, Kuraray Noritake Dental Sazaku, Japonya) selektif etch metoduyla, sadece mine yüzeyine uygulandı. Daha sonra silikon anahtar rehberliğinde 22 numaralı dişin restorasyonu üniversal adeziv (Clearfill Tri-S Universal Bond, Kuraray Noritake Dental Sakazu, Japonya) ve direkt kompozit rezinler (OA2 ve A2; Estelite Sigma Quick, Tokuyama Dental, Japonya) ile tamamlandı. Bitirme ve cila işlemleri ince grenli elmas frezler ile alüminyum oksit disklerle (Soflex, 3M ESPE, ABD) tamamlandı. Hastanın 1 hafta ve 1 aylık kontrollerinde klinik ve radyolojik olarak herhangi bir problem görülmedi. Sonuç: Direkt kompozit rezin restorasyonlar protetik restorasyonlara göre daha düşük tedavi maliyetli olup kısa sürede estetik sonuçların alındığı konservatif bir tedavi yaklaşımıdır. Anahtar Kelimeler: Estetik, Kompozit Restorasyon, Travma