Effect of Dimethyloldihydroxyethyleneurea (DMDHEU) Chemical Use on Board Properties in Medium Density Fiberboard (Mdf) Production


Ondaral M., Usta M., Ondaral S.

Başkent Congress on Phsical, Social and Helath Sciences, Ankara, Turkey, 16 - 17 July 2021, vol.1, pp.77

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.77

Abstract

Effect of dimethyloldihydroxyethyleneurea  (dmdheu) chemical use on board properties in medium density fiberboard (mdf) production

 

Meryem Ondaral1, Mustafa Usta2, Sedat Ondaral2

*1Karadeniz Technical University, Arsin Vocational School of Higher Education,

Arsin, Trabzon,Turkey

mondaral@ktu.edu.tr, ORCID Code:0000-0001-7767-4853, Tel: 0546 968 0883

2Karadeniz Technical University, Department of Pulp and Paper Technology, Faculty of Forestry, Kanuni Campüs, 61080 Trabzon, Turkey

usta@ktu.edu.tr, ORCID Code:0000-0003-2019-6584, Tel: 0533 958 0076

ondaral@ktu.edu.tr, ORCID Code:0000-0002-8388-1944 Tel: 0546 968 0873

* Corresponding Author: mondaral@ktu.edu.tr

 

Orta yoğunluklu lif levha (mdf) üretiminde dimetiloldihidroksietilenüre (dmdheu) kimyasalı kullanımının levha özellikleri üzerine etkisi

 

Özet

Bu çalışmada, çapraz bağlayıcı reçine kimyasalının orta yoğunluktaki lif levha (MDF) üretiminde kullanımının levha özellikleri üzerine etkisi incelenmiştir. Melamin Üre Formaldehit tutkalı (1,16 mol, %5 melamin katkılı) ve farklı oranlarda (%0, %1, %2,2 ve %4) Dimetiloldihidroksietilenüre (DMDHEU) ilave edilerek üretilen levhaların çapraz bağlayıcı kimyasalın etkisi ile levhaların su alma, şişme ve mekanik özellikleri (çekme direnci, eğilme direnci ve elastikiyet modülü) üzerine etkileri araştırılmıştır. Kullanılan DMDHEU kimyasalı lifin tutkallama işleminden sonra (tutkal sonrası) life püskürtülerek verilmiştir. Üretilen lif levhalardan alınan örnekler EN 317 (1999) standardına göre 24 saat suda bekletilmesi sonucunda su alma ve kalınlık artışları belirlenmiştir. Levhaların yüzeye dik çekme dirençleri EN 319 (1999) standardına, eğilme direnci ve elastikiyet modülü EN 310 (1999) standardına göre belirlenmiştir. Yapılan çalışma sonucunda farklı oranlarda DMDHEU kimyasalının ilavesi ile üretilen levhaların su alma ve şişme yüzde değerlerinin azaldığı tespit edilmiştir. Levhaların mekanik özelliklerine bakıldığında çekme direncinin arttığı, eğilme direncinin arttığı sonra azaldığı ve elastikiyet modülü değerinin azaldığı tespit edilmiştir.

 

Anahtar Kelimeler:Orta Yoğunluklu Lif Levha (MDF), hidrofobiklik, su itici, DMDHEU, Dimetiloldihidroksietilenüre

 

ABSTRACT

 

In this study, the effect of the use of cross-linking resin chemical in the production of medium density fiberboard (MDF) on the board properties was investigated. Fiberboards have been produced by adding Melamine Urea Formaldehyde resin (1.16 mol, 5% melamine added) and Dimethyloldihydroxyethyleneurea (DMDHEU) chemical in different proportions (0%, 1%, 2.2% and 4%). The water absorption, swelling and mechanical properties (tensile strength, bending strength and modulus of elasticity) of the produced boards were investigated. DMDHEU chemical was applied to the fiber by spraying after the gluing process of the fiber (post-glue). Determination of water absorpsion rates and thickness swelling of samples was determined according to the EN 317 (1999). The internal bond strength was determined in accordance with EN 319 (1999). The bending  strength and modulus of elasticity was determined in accordance with EN 310 (1999). As a result of the study, it was determined that the water absorption and swelling percentage values of the plates produced with the addition of DMDHEU at different rates were decreased. When looking at the mechanical properties of the plates, it was determined that the tensile resistance increased, the bending resistance increased, then decreased and the elasticity module value decreased.

 

Keywords: Medium density fiberboard (MDF), Dimethyloldihydroxyethyleneurea, DMDHEU, water repellent, hydrophobicity.