REKREASYON HİZMETİNE AYRILACAK ALANLARIN BELİRLENMESİ VE İŞLETME SINIFININ OLUŞTURULMASI


Creative Commons License

Bozali N.

Turkish journal of forest science (Online), vol.7, no.1, pp.81-109, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: 1
  • Publication Date: 2023
  • Journal Name: Turkish journal of forest science (Online)
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.81-109
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

İnsanlar, zorunlu iş ve etkinliklerden kurtularak gönüllü olarak yaptıkları, kendilerini yenileyebilmelerine imkan sağlayan ve dinlendirebilen akvitelere ihtiyaç duymaktadırlar. Spor, dağcılık, doğa yürüyüşü, balık tutma, fotoğraf çekme, halkoyunları, resim ve heykel yapma, şiir yazma, kültürel ve tarihi gezilere katılmak gibi sosyal etkinlikler insanlara huzur ve mutluluk verirken kendi aralarında sosyalleşme imkânı da sunmaktadır. Küreselleşmenin bir sonucu olarak, toplumun ihtiyaçlarındaki öncelikler, eğlenme ve dinlenme anlayışlarındaki değişimler ve popüler kültürün yansımaları yöneticiler ve karar vericiler tarafından dikkatle takip edilmelidir. Bu çalışmada rekreasyon hizmetine ayrılacak alanlar belirlenirken kişilerin rekreasyon talep kriterlerini etkileyen bakı değeri, alan değeri, yola yakınlık ve akarsulara yakınlık değerleri ile teknik kriterler olan bonitet değeri, yükseklik değeri, sıcaklık ve yağış değerleri, eğim ve meşcere tipi katsayısı özellikleri de dikkate alınarak her bölmeciğin değişik kriterler yönünden alacağı puanlar tespit edilerek tüm bölmecikler için Rekreasyona Uygunluk Değerleri (RUD) belirlenerek en büyükten en küçüğe doğru sıralanmıştır. Rekreasyon işletme sınıfı için 200 yıllık idare süresince 20 yıllık periyot uzunluğu öngörülerek periyotlarda sürdürülebilir bir şekilde nasıl bir uygulama yapılacağı ortaya konulmuştur.