İKİ YÜZEY ÖRTÜCÜNÜN BİR CAM İYONOMER SİMANIN SU EMME VE SUDA ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ ÜZERİNDEKİ ETKİNLİĞİ


Creative Commons License

Dülger K.

6. Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırmaları Kongresi, Ankara, Turkey, 10 - 11 April 2021, pp.9-12

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.9-12
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Özet Amaç:Cam iyonomer simanların klinik pratiğinde pekçok avantajı mevcuttur. Diğer yandan nem kontaminasyonu bu materyallerin özelliklerine zarar verebilmektedir. Bu çalışmanın amacı, iki adet yüzey örtücünün cam iyonomer materyalinin su emme ve suda çözünme üzerindeki etkinliğini karşılaştırmaktır. Materyal metod: Cam iyonomer simandan 30 tane yuvarlak şekiller üretilmiştir.(çap:10 mm-yükseklik 2 mm).Hacimleri ölçüldükten sonra 3 gruba ayrılmışlardır. Kontrol dışındaki grupların yüzeyleri yüzey örtücüyle kaplanmıştır (Grup 1:kontrol; Grup 2: Riva Coat(SDI, Bayswater, Avustralya); Grup 3:Adper Single Bond 2(3M ESPE, St Paul, USA). Sabit bir ağırlığa ulaşana kadar örnekler 24 saat desikatörde bekletilmiştir (M1). Daha sonra örnekler distile suda 24 saat ve 7 gün bekletilmiştir ve ağırlıkları kaydedilmiştir (M2a ve M2b). Tekrar desikatörde sabit bir ağırlığa ulaşana kadar bekletilmişlerdir (M3). Su emme /çözünme şu şekilde hesaplanmıştır: Suemme=(M2a,b-M3)/V Sudaçözünme=(M1- M3)/V Veriler Kruskal Wallis, Shapiro Wilk ve Dunn testleri ile analiz edilmiştir. Sonuç: 1. gün su emme sırasıyla 28.04; 31.89 and 26.73'dır ve istatistiksel fark yoktur. 7. gün su emme değerleri sırasıyla kontrol, Riva Coat and Adper Single Bond2 58.09; 61.82; 54.84'dir ve istatistiksel fark bulunmamaktadır. Halbuki suda çözünürlük bakımından istatistiksel anlamlı fark mevcuttur. Adper Single Bond 2(-16.87) , kontrol (-20.85) ve Riva Coat grup(-20.74)larına göre daha fazla suda çözünürlük göstermiştir. Anahtar kelimeler: Yüzey örtücü, cam iyonomer, su emme, suda çözünme