Pulsatil oküler kan akımı analiz cihazı ve nonkontakt tonometrede ölçülen göziçi basınçları arasındaki ilişki


GÜNAY M., TÜRK A., İMAMOĞLU H. İ. , AKYOL N., ERDÖL H.

TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ 42. ULUSAL KONGRESİ, ANTALYA, Turkey, 19 - 23 November 2008

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey