Turkish Flag Perception at Turkey


Üçüncü U.

Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi Tarih Okulu, vol.8, no.22, pp.493-533, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The national flag is the most important symbol of sovereignty of states and
nations. The Turkish Flag is one of the national symbols for the Turkish Nation because
they fought for independence at the National Struggle years (1919-1922). The
engagement with all members of the Turkish Nation gave the oportunityto re-raise the
Turkish flag at the National Struggle. Although Turkey was inherited from the Ottoman
Empire; the State continued the national flag of the Ottoman Empire. The nation-state
concept of the Turkish Republic also increased the importance of the flag.

Importance given to the flag at Turkey brought the sensitivity flag at the State
and the nation. The State made flag laws and regulations to protect and facilitate the use
of the Turkish flag. The State added the sanctions to the Turkish Criminal Code for
people who desecrated to the flag. People, who disrespect to the flag, punish according
to these laws and regulations. Turkish public opinion closely follows the attacks and has
shown great reactions to these attacks. At the same time the Turkish public opinion
urges the State to make the legal proceedings of the people who disrespect the flag.

In this study, Turkish flag perception and the changes that occurred in this
perception from establishment of Turkey, until now will be enlightened according to the
main sources such as the archival documents, the newspapers of the period.

Devletlerin ve milletlerin egemenlik simgelerinden en önemlisi millî bayraktır.
Millî Mücadele yıllarında bayrak için büyük mücadeleler verilmesinden dolayı Türk
milleti için Türk bayrağı millî sembollerin başında gelmektedir. Bütün fertleriyle
kenetlenen Türk milleti, bu mücadelede Türk bayrağını yeniden yükseltmeyi
başarmıştır. Türkiye, Osmanlı İmparatorluğunun ardından kurulmasından sonra millî
bayrağını devam ettirmiştir. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti’nin ulus devlet anlayışı da
bayrağa verilen önemi artırmıştır.

Türkiye’de bayrağa verilen önem devlet ve millette bayrak hassasiyetini
beraberinde getirmiştir. Devlet, Türk bayrağını korumak ve kullanımını kolaylaştırmak
için bayrak kanunları ve nizammaneler çıkarmıştır. Türk Ceza Kanunu’na bayrağa
saygısızlık yapan kişiler için yaptırımlar eklemiştir. Türk bayrağına saygısızlık yapanlar
bu kanun ve nizamnameler gereği cezalandırılmaktadırlar. Türk kamuoyu da yapılan
saldırıları yakından takip etmiş, bunlara büyük tepkiler göstermiştir. Aynı zamanda
devleti de bayrağa saygısızlık yapanların kanuni takibini yapması için harekete
geçirmiştir.

Bu çalışmada Türkiye’de kuruluşundan günümüze kadar Türk bayrağı algısı ve
bu algıda ne gibi değişiklikler olduğu arşiv vesikaları, devrin gazeteleri gibi ana
kaynaklara göre ortaya konmaya çalışılacaktır.