Velikaya Oteçestvennaya Voyna v Yazıkovoy Kartine Mira (Na Primere Kontsepta ‘Voyna’)


ÇAYLAK H.

Mizhnarodna konferentsiya "Dosyahnennya nauky", Kiev, Ukraine, 19 December 2015, vol.1, pp.112-116

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Kiev
  • Country: Ukraine
  • Page Numbers: pp.112-116
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes