Arduino Based Linear Induction Motor Control Based On Interdisciplinary Teaching


AKYAZI Ö., AKTOĞAN A.

2nd International Vocational Education and Training Symposium in Higher Education (ISVET 2017), Ankara, Turkey, 12 - 14 October 2017, pp.8

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.8
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of the vocational schools is to train qualified human power who have interdisciplinary working ability, high practical capability for the industry needs paralleling the technological developments.  To train qualified human power, it is important that students should have practical ability and experiment as much as theoretical information for improving learning and research practice. The rapidly technological development has provoked spread of the technical products which described as interdisciplinary in industry. İn this regard, in this study, an Arduino based control of a linear induction motor is realised for students who study in Electrical and Mechatronic programs at Sürmene Abdullah Kanca Vocational School to improve motivation for courses, making practical experiments based on their theoretical background, to produce solutions for problems that they can experience in industry. The designed control system includes some topics such as linear induction motor design, microprocessor, program software, electronic circuit design, sensors and drive circuits. It is aimed to improve success of the students for their education and practice life. 

Günümüzde teknolojik gelişmelere paralel olarak meslek yüksekokullarının amacı sanayinin ihtiyaç duyduğu uygulama kabiliyeti yüksek, disiplinlerarası çalışma becerisine sahip, nitelikli bireyleri yetiştirmektir. Nitelikli bireylerin yetiştirilebilmesi için öğrencilerin öğrenme ve araştırma alışkanlıklarının geliştirilmesi, teorik bilgi kadar pratik bilgi ve beceriye sahip olmaları gerekmektedir. Teknolojinin hızlı gelişimi, disiplinlerarası olarak tanımlanan teknik ürünlerin endüstride kullanımları yaygınlaştırmıştır. Bu bakımdan bu çalışmada Sürmene Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Mekatronik programı öğrencilerinin derslere olan motivasyonlarını artırmak, öğrendikleri teorik bilgileri pekiştirmek ve sanayide karşılaşabilecekleri problemlere çözümler üretebilmek için disiplinlerarası öğretime dayalı arduino tabanlı lineer asenkron motor kontrolü gerçekleştirilmiştir. Yapılan uygulama, lineer asenkron motor tasarımı, mikrodenetleyici, program yazılımı, elektronik devre tasarımı, sensörler ve sürücü devre konularını içermektedir. Bu çalışmayla öğrencilerin eğitim ve iş hayatındaki başarısının artırılması hedeflenmektedir.