Türkiye’de Bölgesel Yatırım Teşviklerinin Bölgesel Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Düzey 2 Bölgeleri Üzerine Panel Veri Analizleri


Recepoğlu M., DEĞER M. K.

Kastamonu Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.4, no.14, pp.6-21, 2016 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4 Issue: 14
  • Publication Date: 2016
  • Title of Journal : Kastamonu Üniversitesi İİBF Dergisi
  • Page Numbers: pp.6-21

Abstract

This study investigates emprically the effect of regional investment incentives on regional economic growth. In this study panel data cointegration and causality analysis are used for 2004-2001 period on Turkey's Level 2 Regions. According to the results of cointegration and FMOLS there are statistically significant and positively effects of regional investment intencives on regional economic growth in long term. On the other hand according to the causality test results while there are bidirectional relationships between economic growth and investment incentives in developed and developing regions, there is unidirectional causality from investment incentives to economic growth in less developed regions. These findings of the study show that regional investment incentives is a important factor for regional economic growth in Turkey. 

Bu çalışma, bölgesel yatırım teşviklerinin bölgesel ekonomik büyüme üzerindeki etkilerini ampirik olarak ele almaktadır. Çalışmada 2004-2011 döneminde Türkiye’nin Düzey 2 bölgeleri için panel veri eşbütünleşme ve nedensellik analizleri gerçekleştirilmiştir. Eşbütünleşme ve FMOLS sonuçlarına göre yatırım teşviklerinin uzun dönemde bölgesel ekonomik büyüme üzerinde istatistiki açıdan anlamlı ve pozitif etkileri söz konusudur. Öte yandan nedensellik testi sonuçlarına göre ise gelişmiş ve gelişmekte olan bölgelerde yatırım teşvikleri ile ekonomik büyüme arasında iki yönlü ilişki söz konusu iken, az gelişmiş bölgelerde ise yatırım teşviklerinden bölgesel ekonomik büyümeye doğru tek yönlü nedensellik yakalanmıştır. Çalışmanın bu bulguları, yatırım teşviklerinin Türkiye’de bölgesel ekonomik büyümenin önemli bir unsuru olduğunu göstermektedir.