Okul Öncesi Sosyal Beceri Değerlendirme Ölçeği Anne-Baba Formuna Ait Norm Değerlerinin Belirlenmesi ve Yorumlanması


Ömeroğlu E., Büyüköztürk Ş., Çakan M., Aydoğan Y., Kılıç Çakmak E., Gültekin Akduman G., ...Daha Fazla

Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.4, ss.102-115, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 4 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2014
  • Dergi Adı: Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.102-115

Özet

Bu çalışmada Okul Öncesi Sosyal Beceri Değerlendirme Ölçeği’nin (OSBED) anne baba 
formuna ait normların belirlenmesi ve yorumlanması amaçlanmıştır. Örnekleme giren okulların 
224’ü bağımsız anaokulu, 169’u ilköğretim okuludur. Okullar, 48 ile dağılmaktadır. Toplam 3306 
çocuğa ulaşılmıştır. Veriler OSBED anne-baba formundan elde edilmiştir. Norm örneklemden 
geçerlik ve güvenirlik kanıtları tekrar elde edilmiş ve ölçeğin 4 faktör ve 49 maddeden oluşan 
yapısının korunduğu sonucuna varılmıştır. Çocukların 3 yaş, 4 yaş ve 5 yaş olmak üzere yaş 
normları elde edilmiştir. Sonuç olarak, çocukların OSBED puanları kaydedilerek, ilerleyen 
yaşlarda yapılan uygulamaların sonuçları karşılaştırılarak, ne kadar ilerleme olduğu 
değerlendirilmelidir (Tübitak Projesi- KAMAG 1007- 109G047).