DETERMINATION OF SOME PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES, AND ERODIBILITY INDICES OF BARE LAND SOILS (A CASE STUDY FROM BOYABAT,SİNOP)


Creative Commons License

BABUR E., KARA Ö., SUSAM Y. E.

Bartın Orman Fakültesi Dergisi, vol.18, no.2, pp.95-102, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 18 Issue: 2
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: Bartın Orman Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: Science Citation Index Expanded, Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.95-102

Abstract

The aim of this study was to assess some physical, chemical properties and soil erodibility indices of bare landsoils in Sinop-Boyabat district. To do so, totally 60 soil samples were collected bytaking30 samples from the upper layer (0-20 cm) and 30 samples from the bottom layer (20-40 cm) by digging thirty soil pit. Some physical (sand, silt, clay, field capacity, wilting point, available water holding capacity) and chemical (pH, electrical conductivity, organic carbon, CaCO3) properties of soils and also their erodibility index (clay ratio, colloid moisture equivalent, erosion ratio, dispersion ratio) were determined.The texture of the soil found in the study area was loamy clay;the characteristics of the soil were found as lime soil and lithe alkaline. Topsoil and subsoil erodibility indices were found. These values were 1.70, and 1.65 of colloid moisture equivalent,24.78%, and23.16% of dispersion ratio and 14.93, and 14.51 of erosion ratio, respectively. When these values are taken into account, it was found that the soil was erosion sensitive in terms ofdispersion ratio and erosion ratio; and erosion-resistant in terms of colloid moisture equivalent.Water is main erosive factors in the study area. The results showed that the soil without vegetationcover would be eroded by erosive rainfall unlessprecautions are taken. 

Bu çalışma, Sinop-Boyabat İlçesindekiaçık alan topraklarınınbazı fizikselve kimyasal özellikleriile erozyon eğilimlerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu kapsamdaaçık alanlardan 30 adet toprak çukuru açılarak üst (0-20 cm) ve alt (20-40 cm) derinlik kademelerinden toplam 60 adet toprak örneği alınmıştır. Alınan örnekleranalize hazır hale getirilerek bazı fiziksel (kum, toz, kil, tarla kapasitesi, solma noktası, faydalanılabilir su kapasitesi) ve kimyasal (pH, EC, organik karbon, kireç) toprak özellikleri ileerodibilite indeksleri (kil oranı, kolloid/nem ekivalanı, erozyon oranı, dispersiyon oranı) belirlenmiştir. İncelenen topraklar balçıklı kiltekstürde, kireçli ve hafif alkalenkarakterde olduğu belirlenmiştir.Örnek alanlardaki toprakların bazı erodibilite indeksleri üst ve alt toprak derinliğinde sırasıylakolloid nem ekivalanı için1.70, 1.65, dispersiyon oranı için%24.78, %23.16 ve erozyon oranı için 14.93, 14.51 olarak belirlenmiştir. Bu değerlere göre erozyon eğilim sınır değerleri esas alındığında, çalışma alanı topraklarınındispersiyon oranı ve erozyon oranı bakımından erozyona duyarlı, kolloid nem ekivalanı bakımından ise erozyona dayanıklı olduğunu tespit edilmiştir.Araştırma sonuçları çalışma alanında arazi bozulmasının en önemli sebeplerinden birinin su erozyonu olduğunu göstermektedir. Üzerinde herhangi bir bitki örtüsü bulunmayan toprakların önlem alınmaması durumundaeroziv yağışlarla kolaylıkla taşınabileceği anlaşılmaktadır.