Türkiye’de Siyaset Pazarlamasında Rakibe Pazarlama Üzerine Alan Araştırması: Trabzon İli Örneği


KIRKBİR F., cançelik m.

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK DERGİSİ, no.8, pp.58-73, 2013 (Peer-Reviewed Journal)