Şirketlerin Mali Yapıları Üzerinde Ekonomik Krizlerin Etkileri: 2001 ve 2008 Ekonomik Krizleri Üzerine Bir Araştırma


Abdioğlu H., Büyüksalvarcı A., DİNÇ E.

Balıkesir Üniversitesi, İİBF Akademik Fener Dergisi, no.14, pp.27-58, 2010 (Peer-Reviewed Journal)