Considering the Gibson Paradox in Turkey in the Context of the Fisher Effect (1978-2019 Period)


Ulusoy A., Yılmaz H., Ünal H.

Maliye Dergisi, no.181, pp.1-18, 2022 (ESCI)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2022
  • Journal Name: Maliye Dergisi
  • Journal Indexes: Emerging Sources Citation Index (ESCI), TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1-18
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmada Türkiye’de sıklıkla tartışılan enflasyon ve faiz arasındaki neden-sonuç ilişkisi 1978-2019 dönemi için yıllık veriler kullanılarak ARDL modeli ile araştırılmıştır. Ayrıca sonuçların değerlendirilmesinde kullanılmak üzere tasarrufların faize duyarlılığını ölçme bakımından iç tasarruflar da modele dahil edilmiştir. ARDL modeli sonuçlarına göre faiz ve enflasyonun uzun dönemde birbirini pozitif etkilediği, ancak faizin enflasyon üzerinde daha fazla etkiye sahip olduğu sonucu elde edilmiştir. Ayrıca söz konusu değişkenler arasındaki neden-sonuç ilişkisi için Toda Yamamoto nedensellik testi kullanılmıştır. Test sonucunda enflasyon ile faiz arasında çift yönlü bir nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir.