Uluslararası Sistem ve Güvenlik Açısından Değişen Savaş Kurgusu; Siber Savaş Örneği


Creative Commons License

Güntay V.

Güvenlik Bilimleri Dergisi, cilt.6, ss.81-108, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 6 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2017
  • Doi Numarası: 10.28956/gbd.354150
  • Dergi Adı: Güvenlik Bilimleri Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.81-108

Özet

Devletler temel olarak çatışma halinde hareket etmektedir ve bu eğilim sistemsel olarak farklı araçlara ihtiyaç duymaktadır. Bu araçların çeşitlenmesi aslında gelişen dünyanın bir sonucudur. Altyapı olarak da kendisini bu araçlara bağımlı kılan devletler yeni savaş konseptleri oluşturmaktadır. Genellikle savaş-saldırı-çatışma gibi yaklaşımlarla ifade edilen bu eğilimler siber ortamda da yerini almıştır. Siber savaş kavramının tartışmalı niteliği kendi özelinde devam ettirilse de uluslararası politika dâhilindeki varlığı artık dikkat çekici boyutlara ulaşmıştır. Çalışma dâhilinde siber savaş örneği siber terörizm, siber politikalar, siber caydırıcılık gibi unsurlarla temellendirilerek uluslararası ilişkilerdeki konumu açısından değerlendirilmiştir.

States basically act with conflict and this tendency needs some different tools in systematic. Diversification of these tools is the result of changing world. The states that also defend on these tools create new war concepts. These tendencies which are generally expressed with the approaches like war-attack-conflict, have also been used in cyber area. Although the controversial feauture of the cyber war concept continves in itself, its presence within international politics has now reached remarkable dimensions. In this study cyber war sample has grounded with cyber terrorism, cyber politics, cyber deterrence and evaluated with its position in international relations.