Elektrik yanıkları sonucu oluşan hasarın derecesinin belirlenmesinde Signal Peptid CUB EGF Domain Containing Protein 1 SCUBE1 serum düzeylerinin incelenmesi


TÜRKMEN S., FAZLI Ö. , KARACA Y. , MENTEŞE A. , DEMİR S. , YULUĞ E. , ...Daha Fazla

2nd Intercontinental Critical Care and Emergency Medicine Congress, 16 - 19 Nisan 2015