Elektrik yanıkları sonucu oluşan hasarın derecesinin belirlenmesinde Signal Peptid CUB EGF Domain Containing Protein 1 SCUBE1 serum düzeylerinin incelenmesi


TÜRKMEN S., FAZLI Ö., KARACA Y., MENTEŞE A., DEMİR S., YULUĞ E., ...More

2nd Intercontinental Critical Care and Emergency Medicine Congress, 16 - 19 April 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes