Amerikan arşiv belgelerinde Türk-Amerikan ilişkilerinin başlaması, 1830 tarihli ticaret ve Seyrüsefayin antlaşması


Creative Commons License

KÖSE İ.

Türk Dünyası Araştırmaları, vol.97, no.193, pp.145-188, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 97 Issue: 193
  • Publication Date: 2012
  • Journal Name: Türk Dünyası Araştırmaları
  • Journal Indexes: Business Source Elite, Business Source Premier, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.145-188
  • Karadeniz Technical University Affiliated: No

Abstract

The first official relations between US and Ottoman Empire had started in Maghreb Lands. Large Ottoman lands without any delay had attracted the attention of US, who newly founded and achieved a fast industrialization. US Government who did not want to miss joining accelerated European Capitalism that occupying Ottoman lands, to sign a trade and navigation agreement without losing time begun to initiate to negotiate with Ottoman Statesmen. After long lasted negotiations with signed agreement beside commercial achievements US also had handled some important judicial privileges in other saying capitulary rights had been gifted to US. These capitulary rights and translation differences of the 1830 Agreement will cause crucial problems that sometime will bring two country's relations at the edge of cessation. 

Amerika Birleşik Devletleri ile Osmanlı İmparatorluğu arasındaki ilk resmi ilişkiler Mağrip topraklarında başlamıştı. Yeni kurulan ve hızla sanayileşen Amerikan Devleti'nin geniş Osmanlı pazarları dikkatini çekmekte gecikmedi. Osmanlı İmparatorluğu coğrafyasında süratle yayılım gösteren Avrupa Kapitalizmine katılmakta gecikmek istemeyen Amerikan Hükümet yetkilileri ilişkilere resmiyet kazandıracak bir ticaret antlaşması için girişimlerde bulunmaya başladı. Uzun süren müzakereler sonrasında imzalanan antlaşma ile Amerika Devleti ticari kazançlarının yanında hukuki imtiyazlar, başka bir deyişle kapitüler haklar da elde etmişti. Daha sonraki yıllarda, 1830 Antlaşması ile verilen kapitüler haklar ve Antlaşmanın tercüme farkları iki ülke arasında ilişkileri kesilme noktasına götüren sorunlara neden olacaktır.