KENGİRİ'DEN GÜNÜMÜZE ÇANKIRI BASINI


Creative Commons License

TAŞDEMİR E. , DERELİ A. B.

GAZİ İLETİŞİM KURAM VE ARAŞTIRMA DERGİSİ, sa.44, ss.160-172, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Basım Tarihi: 2017
  • Dergi Adı: GAZİ İLETİŞİM KURAM VE ARAŞTIRMA DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.160-172

Özet

Yerel basın, toplumu farklı konular ve olaylar hakkında bilgilendirmenin yanında faaliyet gösterdiği dönem içerisinde kapsadığı bölgenin siyasal, toplumsal, ekonomik ve kültürel yapısı hakkında da bilgiler vermektedir. Gazete arşivleri ise toplumun hafızasını ve tarihini yansıtır. Bu bağlamda Kengiri’den Günümüze Çankırı Basını adlı bu çalışma, 1921 yılında Çankırı’da yayınlanan ilk gazete Kengiri’den günümüze “Çankırı Basın Hayatı ve Yerel Gazetecilik” faaliyetlerini içermektedir. Bu çalışma nitel araştırma tekniği olan arşiv taraması ve görüşme yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma Çankırı’da ilk gazete yayınının başladığı Milli Mücadele ve Cumhuriyet Dönemi, 1950 ile 1980 arası ve 1980’den günümüze kadar olan süreci içermektedir. Bu kapsam dâhilinde yayınlanan gazetelerin kuruluş süreçleri, yayın periyotları, sayfa sayıları ve genel yayın politikalarını ifade eden çıkış sloganları gibi konular hakkında bilgi sunarak kronolojik bir kaynak özelliği taşımaktadır.