Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Öğretmen Adayı Öğrencilerinin "Öğretmen Yeterlikleri" Üzerine Görüşlerinin Belirlenmesi


KALYONCU R., Süzen H. N.

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.18, pp.903-916, 2010 (SCI-Expanded)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 18
  • Publication Date: 2010
  • Journal Name: Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi
  • Journal Indexes: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.903-916
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

The purpose of this research is to determine the opinion of candidate teachers, about the levels of application of teacher Competencies proficiency of visual arts education teachers, who work at primary and secondary education degrees, in courses. For this purpose, the impressions, views and evaluations candidate teachers acquired through the observations and practices they had engaged in the scope of Teaching Practices courses in practice schools, were utilized. The survey of the teacher proficiency standards for Visual Arts Education, prepared as a result of the literature scanning, through adaptation from the accreditation studies and the standards, which had been prepared for candidate teachers and teachers within the framework of The Council of Higher Education and World Bank Project for the Development of National Education Pre-service Teacher Training in Turkey, was applied to 75 candidate teachers practicing in 13 schools (8 primary and 5 secondary) ancillary to the Ministry of National Education, Ankara Provincial Directorate of National Education. Results of applied teacher competency questionnaire illustrate that, around 45% of student teachers evaluated mentor teachers’ level of competencies as “well trained”, and 55% of them evaluated them as “have lack of competencies” and “acceptable”. The data derived by this method was analyzed by percentage and frequency calculations which are held by using SPSS 11.0 statistical package program and resulting findings were explained by being supported by the results of similar studies in the literature.

Keywords: Education, Teacher Competencies, Teaching Methods and Techniques.

Bu araştırmanın amacı; öğretmen adaylarının, öğretmenlik uygulamalarında, ilköğretim ve ortaöğretim kademelerinde görevli görsel sanatlar eğitimi öğretmenlerinin derslerinde, öğretmen yeterlilik düzeyleri hakkındaki düşüncelerini belirlemektir. Bu amaçla, öğretmen adaylarının uygulama okullarındaki Öğretmenlik Uygulaması dersleri kapsamında, yapmış oldukları gözlem ve uygulamalardan edindikleri izlenim görüş ve değerlendirmelerinden yararlanılmıştır. Yapılan literatür taraması sonucu Türkiye’ de Yükseköğretim Kurulu ve Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi çerçevesinde, öğretmen adayları ve öğretmenler için hazırlanan standartlar ve akreditasyon çalışmalarından uyarlanarak hazırlanan Görsel Sanatlar Eğitimi öğretmen yeterlikleri anketi Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 8 ilköğretim ve 5 ortaöğretim olmak üzere toplam 13 okulda uygulama yapan 75 öğretmen adayı öğrenciye uygulanmıştır. Uygulanan Öğretmen Yeterlikleri anketinde, öğretmen adaylarının yaklaşık %45’i “iyi yetişmiş”, yaklaşık %55’i ise “eksiği var” ve “kabul edilebilir” olarak rehber öğretmenlerinin yeterlik düzeylerini değerlendirmişlerdir. Anket yoluyla elde edilen veriler, SPSS 11.0 istatistik paket programı kullanılarak yüzde ve frekans hesaplaması yoluyla analiz edilmiş ve ortaya çıkan bulgular literatürdeki benzer çalışmaların sonuçlarıyla desteklenerek açıklanmıştır.

Anahtar Sözcükler: Eğitim, Öğretmen Yeterlikleri, Öğretim Yöntem ve Teknikleri