Hashimoto Tiroiditi ile Birlikte İzole Acth Eksikliği


Civan N., Nuhoglu I., Ucuncu O., KOÇAK M., EREM C., ERSÖZ H. Ö.

Turkiye Klinikleri Journal of Endocrinology, vol.8, no.1, pp.29-32, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Isolated adrenocorticotropic hormone deficiency (IAD) is a rare cause of adrenal deficiency and mostly related to the autoimmune reasons in its etiology. Additionally, temporary thyroid-stimulating hormone (TSH) abnormalities and autoimmune thyroid diseases are also known to accompany IAD. The diagnosis of Hashimoto's thyroiditis (HT) was verified by elevated TSH and thyroid peroxidase antibodies levels and thyroid scintigraphy. We observed that TSH levels were increased when the patient impeded the thyroid replacement during the glucocorticoid replacement therapy. This indicated that thyroid abnormalities of the patient at the time hospitalization were related to primary thyroid disease but not to IAD. The case implied that autoimmunity effects not only hypophyse but also thyroid gland. We presented a case of IAD associated with HT.

İzole adrenokortikotropik hormon eksikliği (İAE), sekonder adrenal yetmezliğin nadir bir sebebidir ve etiyolojisi sıklıkla otoimmünite ile ilişkilidir. İlave olarak, geçici tiroid stimülan hormon (TSH) anormallikleri ve otoimmün tiroid hastalıklarının da İAE'ye eşlik ettiği bilinmektedir. Bizim olgumuzda Hashimoto tiroiditi (HT) tanısı TSH, tiroid peroksidaz antikor yüksekliği ve tiroid sintigrafisi ile doğrulandı. Olgumuzun glukokortikoid replasmanını alırken tiroid hormon tedavisini aksattığında TSH seviyesinin yükseldiğini gördük. Hastaneye kabulündeki bu tiroid bozukluğunun glukokortikoid eksikliğine değil, primer tiroid hastalığına bağlı olduğunu gösterdi. Bu çalışmada, otoimmünitenin hem hipofiz hem de tiroid bezini etkilediğini düşünerek, İAE ve HT birlikteliği olan vakamızı sunmayı amaçladık.