E-HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜMÜ: UZAKTAN EĞİTİM HİZMETİ VEREN KAMUÜNİVERSİTELERİ ÖRNEĞİ


ÇELİK P., PERÇİN S.

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, pp.77-98, 2020 (Peer-Reviewed Journal)