Fiziksel ve kimyasal değişim konularındaki kavram yanılgılarının düzeltilmesinde açıklayıcı hikaye yönteminin etkisi


AYVACI H. Ş., ŞENEL ÇORUHLU T.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.28, no.1, pp.93-104, 2009 (SSCI)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 28 Issue: 1
  • Publication Date: 2009
  • Journal Name: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: Social Sciences Citation Index (SSCI), Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.93-104
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of this study is to investigate the effects of explanatory stories on 6th grade students’ misconceptions of physical and chemical change. A case study was used in this research. The sample of this study consists of 40 students at 6th grade. A test including 5 open- ended questions as pre and post-tests and semi-structured interviews have been used for data collection. The pre-test has been used to detect students who
have misconceptions about physical and chemical change. Explanatory stories have been used for students with misconceptions, and after the application of explanatory stories, a post test has been applied. Semi-structured interviews have been conducted with students with misconceptions to determine whether explanatory stories eliminate misconceptions or not. At the end of the study, it was found out that explanatory stories help remove misconceptions about physical and chemical change at 74%. Similarly, explanatory stories should be used for subjects including misconceptions to eliminate those misconceptions.

Bu çalışmanın amacı; açıklayıcı hikâyenin 6.sınıf öğrencilerinin fiziksel ve kimyasal değişim konusundaki kavram yanılgılarını değiştirmeye olan etkisini incelemektir. Çalışmada örnek olay yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 6. sınıfta öğrenim gören 40 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak; açık uçlu sorulardan oluşan test ve yarı-yapılandırılmış mülakatlar kullanılmıştır.
Hazırlanan test ön ve son-test olarak uygulanmıştır. Öğrencilerin fiziksel ve kimyasal değişim konusundaki kavram yanılgılarını belirlemek amacıyla uygulanan ön-testle kavram yanılgılarına sahip öğrenciler tespit edilmiştir. Bu öğrencilerin içinde bulunduğu gruba açıklayıcı hikâye yöntemi kullanılarak konu anlatılmış, ardından son-test uygulanarak kavram yanılgılarındaki değişim belirlenmiştir. Öğrencilerin her biriyle yarıyapılandırılmış mülakatlar yapılarak açıklayıcı hikâyelerin kavram yanılgılarını düzeltmede etkisinin olup olmadığı araştırılmıştır. Araştırmanın sonucunda; açıklayıcı hikâyelerin fiziksel ve kimyasal değişimle ilgili kavram yanılgılarını gidermede etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Benzer şekilde kavram yanılgılarının bulunduğu konularda açıklayıcı hikâyeler kullanılarak kavram yanılgılarının giderilebileceği kanısına varılmıştır.