Prebisch Singer Hipotezi ve Küçük Açık Ekonomi Varsayımı


YAMAK R., KORKMAZ A.

Selçuk Üniversitesi Karaman İİBF Dergisi, no.10, pp.128-143, 2006 (Peer-Reviewed Journal)