Helikopter Palinin Aşınma Kalkanında Meydana Gelen Katı Parçacık Erozyonunun İncelenmesi İçin Bir Test Düzeneği Tasarımı ve İmalatı


ACAR D., MERİÇ D., SOFUOĞLU H. , GÜMRÜK R. , CORA Ö. N. , GEDİKLİ H.

VI. Ulusal Havacılık ve Uzay Kongresi 2016, Kocaeli, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2016, ss.1082-1094

  • Basıldığı Şehir: Kocaeli
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.1082-1094

Özet

Hava araçlarının maruz kaldığı erozyon büyük maddi kayıplara ve servis kesintilerine yol açan önemli bir
problemdir. Helikopter ve uçak motorlarının gaz türbin kanatçıkları, yakıt depoları, mühimmatlar, uçak
motorlarındaki kompresörlerin yanı sıra helikopter pallerinde de karşılaşılan katı parçacık erozyonu, yüksek
bakım ve yedek parça maliyetini de beraberinde getirmektedir. Helikopter pallerindeki bu aşınmanın en aza
indirilmesi için farklı yöntemler uygulanmakla beraber, son zamanlarda aşınma kalkanı (erosion shield)
olarak adlandırılan ve nikel ve alaşımlarından üretilen bir koruyucu malzeme, palde aşınmanın en yoğun
olarak karşılaşıldığı uç kısma tatbik edilmektedir. Bu çalışma öncelikli olarak, bir helikopter palinde, katı
parçacık erozyonuna maruz kalan farklı numunelerin aşınma performanslarının incelenmesi için bir test
düzeneğinin tasarım ve imalatını hedeflemektedir. İlgili standarda uygun olarak tasarlanan ve üretilen test
sistemi ile helikopter palinde kullanılan aşınma kalkanı numuneleri için erozyon testlerinin gerçekleştirilmesi
amaçlanmaktadır.